The Gambling Syndicate

The Gambling Syndicate (1975)

A provincial detective seeks to take down a local gambling syndicate with the help of two convicts.

Writing:
  • Ni Kuang
Directing:
  • Chang Tseng-Chai
  • Views: 1
  • Release Date: 1975-04-19
  • Language: 普通话
  • Country: HK
  • Runtime: 81

Yuen Biao

Casino thug

Lo Lieh

Prison Guard

Hu Chin

Su Yu Bao

Chiang Nan

Qiang Dao, Third Brother

Ku Feng

Chen Tian-Gui

Wong Ching

Wang Zhen-Ping

Ricky Hui

Casino traitor
Write one

Sorry, no results found.