My Best Friend's Story

My Best Friend's Story (2020)

Set in 21st century Shanghai, it revolves around two women with different backgrounds and personalities who forge a deep friendship as they support each other through hard times in life.

Seasons: 1
  • Views: 2
  • Release Date: 2020-12-28
  • Language: 普通话
  • Country: CN
  • Runtime: 45

Ni Ni

Zhu Suosuo

Liu Shishi

Jiang Nansun

Dong Zijian

Xie Hongzu

Tony Yang

Wang Yongzheng

Quan Yuan

Dai Xi

Chen Daoming

Ye Jinyan

He Hongshan

Yuan Yuan (Selina)

Morning Chang

Jiang Pengfei

Yang Le

Zhang Anren
Write one

Sorry, no results found.