The Tale of Genji: A Thousand Year Enigma

The Tale of Genji: A Thousand Year Enigma (2011)

"Genji Monogatari" focuses on the love and hate relationships surrounding Genji Hakaru. Lady Fujitsubo is Genji's first love. Ryokuzono Miyasutokoro is obsessed with Genji and eventually becomes a spirit. Yu Kao, who is from the lower class, give comfort to Genji's emotional wounds. Writer Murasaki Shikibu is jealous of Genji and is eventually ordered by Seime Abe to write a work ...

Writing:
  • Yukiko Takayama
  • Murasaki Shikibu
  • Izumi Kawasaki
Directing:
  • Yasuo Tsuruhashi
themoviedb icon 7/10
  • Views: 2
  • Release Date: 2011-12-10
  • Language: 日本語
  • Country: JP
  • Runtime: 137
  • Budget: $10,000,000

Yoko Maki

Fujitsubo

Toma Ikuta

Hikaru Genji

Miki Nakatani

Murasaki Shikibu

Mikako Tabe

Ai no Ue

Rena Tanaka

Rokujo-no-Miya Sudokoro

Yosuke Kubozuka

Seimei Abe

Noriyuki Higashiyama

Fujiwara Michinaga

Shigeru Muroi

Kokiden Lady

Misako Renbutsu

Fujiwara no Shoshi

Takaaki Enoki

Kiritsubo Emperor

Masahiro Komoto

Yukinari Fujiwara
Write one

Sorry, no results found.