Tokyo Deluxe

Tokyo Deluxe (1995)

A Japanese comedy film directed by Yôichi Sai.

Writing:
  • Wishing Chong
  • Yoichi Sai
Directing:
  • Yoichi Sai
  • Views: 1
  • Release Date: 1995-01-28
  • Language: en
  • Country: JP
  • Runtime: 109

Ruby Moreno

Ruby at 'Watermelon'

Jun Kunimura

Yoichi, Takashi's uncle

Kôichi Ueda

Yoshida

Gorô Kishitani

Minoru Ameya

Kazuya Takahashi

Susumu Ameya

Akaji Maro

Kanji, Nobuko's father

Ittoku Kishibe

Kimio Hatsukaichi, Matsu's lover

Sansei Shiomi

Moichi, Matsu's nephew

Moeko Ezawa

Matsu Ameya

Yoshiki Arizono

Detective

Haruko Wanibuchi

Akiko Natsume
Write one

Sorry, no results found.