Hotel Royal

Hotel Royal (2020)

Set at the Hotel Royal, situated in the marshland of Hokkaido, Japan, and follows the guests, the family that runs the hotel, and the hotel's staff. Masayo Tanaka is the only child of the family that runs Hotel Royal. She failed to enter an arts school and she now works at the hotel. She does not show her emotions to anyone.

Writing:
  • Shimizu Yukako
  • Shino Sakuragi
Directing:
  • Masaharu Take
  • Views: 1
  • Release Date: 2020-11-13
  • Language: 日本語
  • Country: JP
  • Runtime: 104

Haru

Masayo Tanaka

Ken Yasuda

Daikichi Tanaka

Joey Iwanaga

Takashi

Fukiko Hara

Wakako Ota

Chika Uchida

Megumi Honma

Bokuzō Masana

Shinichi Honma

Kenichi Matsuyama

Satoshi Miyagawa

Yui Natsukawa

Ruriko Tanaka

Ami Tomite

Miyuki

Kimiko Yo

Miko Noshiro

Sairi Itoh

Maria Sakura

Amane Okayama

Ryosuke Nojima

Yu Inaba

Asato Sakaue

Tomochika

Miko Noshiro's mother
Write one

Sorry, no results found.