The Extravagant Cops

The Extravagant Cops (1977)

Writing:
  • Tatsuhiko Kamoi
  • Osamu Akimoto
Directing:
  • Kazuhiko Yamaguchi
  • Views: 3
  • Release Date: 1977-12-24
  • Language: 日本語
  • Country: JP
  • Runtime: 80

Yūko Katagiri

Mariko Mizuki

Mitsuo Senda

Kankichi Ryotsu

Chieko Matsumoto

Sayuri Mizuki

Mari Natsuki

Yoko Matsumoto

Yuma Kusakawa

Keiichi Nakagawa

Mitsuo Hamada

Goro Totsuka

Nami Misaki

Yumi Nozaki

Tōru Yuri

Man asking for directions

Akira Shioji

Sushi shop proprietor

Masahiko Tanimura

Liquor store proprietor
Write one

Sorry, no results found.