Lover's Duet

Lover's Duet (1967)

A melodrama about a talented singer who finally makes her debut. A remake of the 1939 film of the same name.

Writing:
  • Ryôsuke Saitô
  • Yoshihisa Sakurai
  • Kihan Nagase
Directing:
  • Meijiro Umetsu
  • Views: 3
  • Release Date: 1967-09-30
  • Language: 日本語
  • Country: JP
  • Runtime: 89

Hiroko Ogi

Herself

Chieko Baisho

Eiko Takayama

Mitsuko Baisho

Yachiyo Kawada

Ryuji Kita

Takehiko Kawada

Yoshiko Tsubouchi

Tsuneko Kawada

Teruo Yoshida

Ichirô Seki
Write one

Sorry, no results found.