365 Nights

365 Nights (1948)

Japanese drama film.

Writing:
  • Kennosuke Tateoka
  • Masajiro Kojima
Directing:
  • Kon Ichikawa
  • Views: 3
  • Release Date: 1948-09-02
  • Language: 日本語
  • Country: JP
  • Runtime: 151

Ken Uehara

Kawakita Koroku

Hisako Yamane

Teruko Oe

Hideko Takamine

Ranko Komaki

Den Obinata

Ryunosuke Miyata

Yûji Hori

Atsushi Tsugawa

Haruo Tanaka

Saburo Anekoji

Yônosuke Toba

Zensuke Omura

Reikichi Kawamura

Bando Tokichi

Hideko Mimura

Mayumi Inui

Shunji Kubo

Sakichi Kawakita
Write one

Sorry, no results found.