Equinox Flower

Equinox Flower (1958)

At the wedding reception of an old friend's daughter, Hirayama congratulates the younger generation on the freedom to choose their partners. However, at the post-wedding drinks, he agrees to let his friends find a suitable match for his daughter Setsuko. Hirayama intercedes on behalf of two young women who defy their parents plans for an arranged marriage, but when Setsuko's boyfriend makes a surprise call to ask for her hand, he is furious.

Writing:
  • Yasujirō Ozu
  • Kōgo Noda
  • Ton Santoni
Directing:
  • Yasujirō Ozu
themoviedb icon 7.6/10
  • Views: 3
  • Release Date: 1958-09-07
  • Language: 日本語
  • Country: JP
  • Runtime: 118

Shin Saburi

Wataru Hirayama

Kinuyo Tanaka

Kiyoko Hirayama

Ineko Arima

Setsuko Hirayama

Yoshiko Kuga

Fumiko Mikami

Keiji Sada

Masahiko Taniguchi

Teiji Takahashi

Shotaru Kondo

Miyuki Kuwano

Hisako Hirayama

Chishū Ryū

Shukichi Mikami

Chieko Naniwa

Hatsu Sasaki

Fujiko Yamamoto

Yukiko Sasaki

Fumio Watanabe

Ichiro Nagamura

Nobuo Nakamura

Toshihiko Kawai

Toyo Takahashi

Wakamatsu's owner

Ryuji Kita

Heinosuke Horie

Ureo Egawa

Schoolmate Nakanish

Tokuji Kobayashi

Schoolmate
Write one

Sorry, no results found.