Late Autumn

Late Autumn (1960)

A mother gets help from her late husband's three friends in order to get her daughter married to a well-settled man.

Writing:
  • Yasujirō Ozu
  • Kōgo Noda
  • Ton Satomi
Directing:
  • Yasujirō Ozu
themoviedb icon 7.8/10
  • Views: 3
  • Release Date: 1960-11-13
  • Language: 日本語
  • Country: JP
  • Runtime: 128

Shin Saburi

Soichi Mamiya

Setsuko Hara

Akiko Miwa

Yôko Tsukasa

Ayako Miwa

Mariko Okada

Yukiko Sasaki

Keiji Sada

Shotaru Goto

Chishū Ryū

Shukichi Miwa

Nobuo Nakamura

Shuzo Taguchi

Ryuji Kita

Seiichiro Hirayama

Fumio Watanabe

Tsuneo Sugiyama

Toyo Takahashi

Wakamatsu's Owner

Hisao Toake

Tanekichi Kuwata

Yoshie Minami

Sakae Kuwata

Shima Iwashita

Uketuske no josei

Tsûsai Sugawara

Sushi-ya no kyaku
Write one

Sorry, no results found.