On This Earth

On This Earth (1957)

1957 drama from director Kôzaburô Yoshimura

Writing:
  • Kaneto Shindō
  • Seijirô Shimada
Directing:
  • Kōzaburō Yoshimura
  • Views: 2
  • Release Date: 1957-11-22
  • Language: 日本語
  • Country: JP
  • Runtime: 98

Shin Saburi

Ichiro Amano

Hiroshi Kawaguchi

Heiichiro Okawa

Hitomi Nozoe

Wakako Yoshikura

Kinuyo Tanaka

Omitsu, Heiichiro's mother

Keizô Kawasaki

Tokio, Wakako's brother

Taiji Tonoyama

Yajiro, Heiichiro's uncle

Ryōsuke Kagawa

Rokuemon - Heiichiro's grandfather

Masao Shimizu

Tatsuzo, Wakako's dad

Kuniko Miyake

Yoshie, Wakako's mum

Kichijirô Ueda

Tahei Nakamura

Kenji Oyama

Toyama (Mayor)

Bontarō Miake

Moriyama

Mantarō Ushio

Terashima

Fumiko Okamura

the landlady of Koryu-tei

Eitarō Ozawa

School master

Reiko Shirai

Woman at Shumpûrô

Michiko Takano

Ichiko - a maiko
Write one

Sorry, no results found.