Burden of Life

Burden of Life (1935)

Family drama. A middle-aged father has just married off his third daughter, but still has his nine year old son to raise whom he resents as he was unwanted. (British Film Institute)

Writing:
  • Akira Fushimi
Directing:
  • Heinosuke Gosho
themoviedb icon 6.4/10
  • Views: 1
  • Release Date: 1935-12-10
  • Language: 日本語
  • Country: JP
  • Runtime: 66

Shin Saburi

Kimimasa Hashimoto

Tokuji Kobayashi

Shunkichi Kuriyama

Mitsuko Yoshikawa

Tamako Fukushima

Kenji Oyama

Takako's husband Komiyama

Yoshiko Tsubouchi

Takako Komiyama

Kinuyo Tanaka

Itsuko Kuriyama

Tatsuo Saitō

Shozo Fukushima

Masao Hayama

Hirokazu Fukushima

Yoko Kozakura

Yoko, waitress
Write one

Sorry, no results found.