Osayo koisugata

Osayo koisugata (1934)

A silent movie by Yasujirô Shimazu.

Directing:
  • Yasujirō Shimazu
  • Views: 2
  • Release Date: 1934-09-14
  • Language: en
  • Country: JP

Shoichi Nodera

Yokichi Momijiya, Osayo's uncle

Hikaru Yamanouchi

Ryoichi Uchida

Tatsuo Saitō

Yamamoto

Yoshiko Tsubouchi

Machiko Kaga, model

Sanae Takasugi

Komayakko, geisha (Okinu)

Kaoru Futaba

Oyo, Osayo's aunt
Write one

Sorry, no results found.