Song of the Flower Basket

Song of the Flower Basket (1937)

Three men fall in love with the same young girl who works in a tonkatsu restaurant in the Shitamachi district of Tokyo.

Writing:
  • Kōgo Noda
  • Heinosuke Gosho
  • Fumitaka Iwasaki
Directing:
  • Heinosuke Gosho
  • Views: 3
  • Release Date: 1937-01-14
  • Language: 日本語
  • Country: JP
  • Runtime: 68

Fumiko Okamura

Okiku, Yoko's aunt

Reikô Tani

Tomitaro, Yoko's uncle

Chishū Ryū

Nenkai Hotta

Setsuko Shinobu

Woman at the apartment
Write one

Sorry, no results found.