Fall of the Shogun's Militia

Fall of the Shogun's Militia (1954)

The story about the rise and fall of the famed mercenaries, Shinsengumi, who are hired by a crumbling feudal government.

Writing:
  • Hajime Takaiwa
  • Kan Shimosawa
  • Shinji Kessoku
Directing:
  • Toshikazu Kono
  • Views: 3
  • Release Date: 1954-11-22
  • Language: 日本語
  • Country: JP
  • Runtime: 114

Masao Mishima

Enomoto Takeaki

Chiezō Kataoka

Kondo Isami

Chiyonosuke Azuma

Tokugawa Yoshinobu

Ryūnosuke Tsukigata

Ito Kashitaro

Kunio Kaga

Yamanami Keisuke

Kensaku Hara

Hijikata Toshizo

Kyoji Sugi

Ryusai

Koreya Senda

Goto Shojiro

Kenji Susukida

Oguri Kozukenosuke

Yûji Hori

Todo Heisuke
Write one

Sorry, no results found.