Ai Sureba Koso

Ai Sureba Koso (1955)

Writing:
  • Kaneto Shindō
  • Yusaku Yamagata
Directing:
  • Tadashi Imai
  • Satsuo Yamamoto
  • Kōzaburō Yoshimura
  • Views: 3
  • Release Date: 1955-07-05
  • Language: 日本語
  • Country: JP
  • Runtime: 84

Nobuko Otowa

Michie (segment 1)

Taiji Tonoyama

Bartender (segment 1)

Shinsuke Ashida

Customer (segment 1)

Eitarō Ozawa

Kuniko's brother (segment 2) (voice)

Taketoshi Naitô

Kôno (segment 2)

Kei Taguchi

Shigeru (segment 3)

Kyōko Kagawa

Kuniko (segment 2)

Isuzu Yamada

Yaeko (segment 3)

Sō Yamamura

Gorô (segment 3)

Fudeko Tanaka

Tamiko's mother (segment 1)

Yasumi Hara

Customer (segment 1)

Etsuji Oki

Costomer (segment 1)

Toyo Takahashi

Concierge (segment 2)

Toshio Takahara

Furuno (segment 2)

Chieko Higashiyama

Kuniko's mother (segment 2) (voice)

Yoshiko Kuga

Yumiko (segment 3)

Hatae Kishi

Toshiko (segment 3)

Sanae Nakahara

Minako (segment 3)
Write one

Sorry, no results found.