Dream Street

Dream Street (1989)

A comedy about the lives of people living in the shopping district of Osaka.

Writing:
  • Teru Miyamoto
  • Masao Kajiura
Directing:
  • Azuma Morisaki
  • Views: 2
  • Release Date: 1989-08-05
  • Language: 日本語
  • Country: JP
  • Runtime: 95

Nobuko Otowa

Tomi Izeki

Hisahiro Ogura

Satomi Haruta

Kaho Minami

Mitsuko Noguchi

Aki Takejo

Hatsu Takagi

Yuji Miyake

Yoshio Imori

Toshirō Yanagiba

Yōichi Kawabe

Yoshio Harada

Mori Masahisa
Write one

Sorry, no results found.