The Reluctant Bridegroom

The Reluctant Bridegroom (1964)

Hong Kong comedy film.

Writing:
  • Bao Fang
Directing:
  • Bao Fang
  • Views: 1
  • Release Date: 1964-03-04
  • Language: 普通话
  • Country: HK
  • Runtime: 105
Write one

Sorry, no results found.