Get Married, Mother

Get Married, Mother (1962)

Writing:
  • Hideo Horie
  • Heinosuke Gosho
  • Kazuo Dan
Directing:
  • Heinosuke Gosho
  • Views: 1
  • Release Date: 1962-09-01
  • Language: 日本語
  • Country: JP
  • Runtime: 99

Hajime Hana

Mr. Watanabe

Junzaburō Ban

Senzō Sakuma

Masahiko Tsugawa

sensei Shimose

Hiroshi Inuzuka

Zori, wholesaler

Takahiro Tamura

Takeshi Otsubo

Michiyo Aratama

Mitsuyo Kawamoto

Zeko Nakamura

Iwakichi

Chieko Baisho

Yukiyo Aoki

Sumiko Hidaka

Kameko Sakuma
Write one

Sorry, no results found.