Three Gamblers

Three Gamblers (1967)

Three closely associated gamblers have adventures in Yokohama, Hokkaido, and Macao. Gambling trio endure hardships to rescue Naojiro’s family.

Writing:
  • Akira Murao
  • Shigehiro Ozawa
Directing:
  • Shigehiro Ozawa
themoviedb icon 8/10
  • Views: 1
  • Release Date: 1967-01-12
  • Language: 日本語
  • Country: JP
  • Runtime: 85

Ryō Ikebe

Kunitaro Nagano

Akitake Kôno

Toyomatsu Inoue

Takashi Ebata

Kyuroku Akune

Kyōsuke Machida

Kansuke Sugiyama

Koji Tsuruta

Naojiro Oshima

Hōsei Komatsu

Denpo Cho

Tōru Abe

Kichinosuke Koizumi

Tatsuo Endō

Shorin O
Write one

Sorry, no results found.