Nitōhei monogatari: Banji yōryō no maki

Nitōhei monogatari: Banji yōryō no maki (1959)

Sixth sequel to "Story of Second Class Private".

Writing:
  • Mitsuyoshi Yanatori
  • Shigeo Yasuda
Directing:
  • Seiichi Fukuda
  • Views: 5
  • Release Date: 1959-04-19
  • Language: 日本語
  • Country: JP
  • Runtime: 93

Junzaburō Ban

Genkichi Furuyama

Tatsuya Ishiguro

Staff Officer Kuranishi

Shoji Nakayama

Second Lieutenant Kashima

Shin Morikawa

Lieutenant Hino

Kikue Mōri

Sayoko
Write one

Sorry, no results found.