The Man Gang

The Man Gang (1975)

Based on the comic by Tetsu Kariya.

Writing:
  • Katsuhiko Taguchi
  • Masachika Hata
Directing:
  • Makoto Naito
  • Views: 3
  • Release Date: 1975-09-20
  • Language: 日本語
  • Country: JP
  • Runtime: 78

Masato Hoshi

Ryu Zenjiro

Akira Nishikino

Kosuke Nakajo

Hiroshi Kondô

Prison Director

Keisuke Noro

Prison Guard

Hideo Murota

Principal Ryuji Shirai

Asao Uchida

Soichiro Shinryu

Koji Nanjo

Goji Shinryu
Write one

Sorry, no results found.