We Make Antiques!

We Make Antiques! (2018)

Sakai is a city near Osaka by the bay famous for its swords in the old days and kitchen knives today. Norio is an antique dealer in the city. Sasuke is a potter in the city. Seventeenth century tea master Sen No Rikyu appears before them one day.

Writing:
  • Shin Adachi
Directing:
  • Masaharu Take
themoviedb icon 7/10
  • Views: 1
  • Release Date: 2018-01-05
  • Language: 日本語
  • Country: JP
  • Runtime: 105

Masaomi Kondo

Seiichiro Tanahashi

Kuranosuke Sasaki

Sasuke Noda

Kiichi Nakai

Norio Koike

Muga Tsukaji

Shiro Tanaka

Aoi Morikawa

Imari Ohara

Tomoya Maeno

Seiji Noda

Tomochika

Yasuko Noda

Keiko Horiuchi

Yoko Ohara

Minori Terada

Shotaro Kinuta
Write one

Sorry, no results found.