Hinomaru Soul ~The Heroes Behind the Scenes~

Hinomaru Soul ~The Heroes Behind the Scenes~ (2021)

The true story of the emotion hidden in the gold medal of the Nagano Olympics.

Writing:
  • Noriaki Sugihara
  • Kenichi Suzuki
Directing:
  • Ken Iizuka
  • Views: 2
  • Release Date: 2021-05-07
  • Language: 日本語
  • Country: JP

Tanaka Kei

Jinya Nishitaka

Tao Tsuchiya

Sachie Nishikata

Yuki Yamada

Ryuji Takahashi

Nao Kosaka

Noriko Kobayashi

Motoki Ochiai

Noriaki Kasai

Takayuki Hamatsu

Masahiko Harada

Arata Furuta

Koichi Kanzaki

Kei Tanaka

Jinya Nishitaka
Write one

Sorry, no results found.