SHANAŌ: Les Garçons-Bonbons 3

SHANAŌ: Les Garçons-Bonbons 3 (2019)

The third movie in Léona Hirota's 'Candy Boys' series.

Writing:
  • Léona Hirota
Directing:
  • Léona Hirota
  • Views: 2
  • Release Date: 2019-11-22
  • Language: 日本語
  • Runtime: 85

Kenta Suga

Shana-ō

Mitsuru Fukikoshi

Kajiwara Kagetoki

Naoto Takenaka

Taira no Kiyomori

Renji Ishibashi

Go-Shirakawa Hōō

Tomoki Hirose

Minamoto no Yoritomo

Akaji Maro

Narration (voice)
Write one

Sorry, no results found.