Mahjong Hishoden: Ryu the Caller

Mahjong Hishoden: Ryu the Caller (1995)

There is a man, who always win a mahjong game... His name is Ryu the Caller.

Writing:
  • Koshiro Ashiro
Directing:
  • Kaname Kobayashi
  • Views: 1
  • Release Date: 1995-06-17
  • Language: 日本語
  • Country: JP
  • Runtime: 96

Tokuma Nishioka

Shozo Kai

Akira Nakao

Michizo Sakurada

Yuji Miyake

Tatsuji Miyoshi

Hōsei Komatsu

Suekichi Maruko
Write one

Sorry, no results found.