Last of the Wolves

Last of the Wolves (2021)

After, Shogo Ogami’s death in Hiroshima, Detective Shuichi Hioka successfully implemented Shogo Ogami’s plan, which was to control the yakuza to prevent further gang wars and save innocent people from getting harmed. Shuichi Hioka manages the criminal organizations, but, due to one evil person who gets released from prison, the situation drastically changes.

Directing:
  • Kazuya Shiraishi
themoviedb icon 3/10
  • Views: 1
  • Release Date: 2021-08-20
  • Language: 日本語
  • Country: JP
  • Runtime: 139

Nanase Nishino

Mao Chikada

Susumu Terajima

Yoji Kakutani

Miwako Kakei

Chiaki Kanbara

Kotaro Yoshida

Yozo Watafune

Kenichi Takitoh

Daisuke Saga

Tori Matsuzaka

Shuichi Hioka

Ryohei Suzuki

Shigehiro Uebayashi

Nijiro Murakami

Kota Chikada

Takuma Otoo

Shigeru Yoshida

Kiyohiko Shibukawa

Yukio Amagi

Katsuya Maiguma

Masatoshi Saeki

Sho Aoyagi

Kenichi Kanbara

Takumi Saitoh

Yuma Tachibana

Kenichi Yajima

Keiji Tomotake

Hiroki Miyake

Satoru Nakagami

Yoshiko Miyazaki

Yuriko Seshima

Takashi Ukaji

Akira Mizoguchi

Rino Katase

Tamaki Irako

Shido Nakamura

Takafumi Kosaska
Write one

Sorry, no results found.