Dancing with a Mask

Dancing with a Mask (1943)

Japanese propaganda film about the Normanton Incident.

Writing:
  • Kōgo Noda
Directing:
  • Keisuke Sasaki
  • Views: 1
  • Release Date: 1943-10-28
  • Language: 日本語
  • Country: JP
  • Runtime: 97

Ryoichi Takeuchi

Charles Cooper

Hideo Fujino

Akimasa, father

Tatsuo Saitō

Tsunetami, father

Masao Hayama

Shinchiro, brother

Shin Saburi

Tsuneoka Shinichiro

Fumiko Katsuragi

Otsune, mother

Shin Tokudaiji

Suganuma Junnosuke

Mitsuko Mito

Chie, sister

Mitsuko Yoshikawa

Takako, mother
Write one

Sorry, no results found.