Recall

Recall (2018)

A woman was killed by a truck wheel, which flew off while the vehicle was in motion. As the freight company which owns the truck becomes the target of the public and the media’s wrath, Tokuro Akamatsu, the president of the freight company, realizes that a structural defect within the truck itself may have been to blame. A conspiracy of the wheel manufacturer's attempts to cover up a defective product is uncovered.

Writing:
  • Jun Ikeido
Directing:
  • Katsuhide Motoki
themoviedb icon 6/10
  • Views: 1
  • Release Date: 2018-06-15
  • Language: 日本語
  • Country: JP
  • Runtime: 120

Kanji Tsuda

Joji Hamanaka

Yuya Takagawa

Michio Oga

Takehiro Kimoto

Yoshihiro Shimamoto

Soko Wada

Hideo Muroi

Seiji Rokkaku

Koji Taniyama

Yosuke Asari

Masashi Yunoki

Kuranosuke Sasaki

Hirohisa Aizawa

Yasufumi Terawaki

Shinji Takahata

Eiko Koike

Yuko Enomoto

Masato Yano

Nobuhiko Kitamura

Issey Takahashi

Kazuaki Izaki

Koji Okura

Yasushi Takashima

Akira Emoto

Seiji Nomura

Hajime Inoue

Shigeo Miura

Ittoku Kishibe

Takeshi Kano

Tsuyoshi Muro

Shigemichi Komaki

Kenichi Yajima

Toshiaki Manabe

Hiromasa Taguchi

Katsuyuki Hiramoto

Kyoko Fukada

Fumie Akamatsu

Tomoya Nagase

Tokuro Akamatsu

Houka Kinoshita

Hiroaki Kashiwara

Takashi Sasano

Naokichi Miyashiro

Dean Fujioka

Yuta Sawada

Aoi Nakamura

Gen Sugimoto

Koji Ohkura

Yasushi Takashima

Takeshi Masu

Saburo Makita

Mitsuki Tanimura

Taeko Yunoki

Amane Okayama

Hiroyoshi Kato

Katsuya Maiguma

Kensuke Yasutomo

Takumi Tsutsui

Haruo Shindo

Taiki Nakabayashi

Toshiki Okada
Write one

Sorry, no results found.