The Forest of Wool and Steel

The Forest of Wool and Steel (2018)

High school student Naoki Tomura grew up in a remote area in Hokkaido. He meets piano tuner Soichiro Itadori in school and eventually decides to work at Itadori’s musical instrument store. Tomura gradually grows as a piano tuner through his interactions with the other tuners and musician clients

Writing:
  • Arisa Kaneko
  • Natsu Miyashita
Directing:
  • Kojiro Hashimoto
themoviedb icon 8/10
  • Views: 1
  • Release Date: 2018-06-08
  • Language: 日本語
  • Country: JP
  • Runtime: 134

Kazuko Yoshiyuki

Kiyo Tomura

Riisa Naka

Eri Hamano

Mone Kamishiraishi

Kazune Sakura

Moka Kamishiraishi

Yuni Sakura

Tomokazu Miura

Soichiro Itadori

Yu Shirota

Masato Kamijo

Ryohei Suzuki

Shinji Yanagi

Yuki Morinaga

Takashi Minami

Kento Yamazaki

Naoki Tomura

Ken Mitsuishi

Tadashi Akino

Keiko Horiuchi

Mizuki Kitakawa

Hayato Sano

Masaki Tomura
Write one

Sorry, no results found.