Hissatsu Shigotonin 2009

Hissatsu Shigotonin 2009 (2009)

This show marks the return of the jidaigeki series "Hissatsu Shigotonin," which has had several seasons between the 1970s and the 1990s. The franchise came back in 2007 with a one-shot special, but this is its first full season since 1992. Makoto Fujita returns as the protagonist Nakamura Mondo, one of the "shigotonin," a team of hired assassins.

Writing:
  • Toshio Terada
Directing:
  • Shigeru Ishihara
  • Views: 3
  • Release Date: 2009-01-04
  • Language: 日本語
  • Country: JP
  • Runtime: 45

Emi Wakui

Hanagoten no Okiku

Noriko Nakagoshi

Watanabe Fuku

Noriyuki Higashiyama

Watanabe Shogoro

Masahiro Matsuoka

Kyojiya no Ryoji

Tadayoshi Okura

Karakuriya no Genta

Asami Mizukawa

Tamakushi

Seiji Fukushi

Okawara Denshichi

Takashi Ukaji

Sakamoto Kansuke

Koki Maeda

Sakutaro

Mari Shiraki

Nakamura Ritsu

Kin Sugai

Nakamura Sen

Makoto Fujita

Nakamura Mondo
Write one

Sorry, no results found.