The Stars and I Decided...

The Stars and I Decided... (1965)

The brother of an up-and-coming kendoka is mysteriously murdered while working on a new model of motorboat.

Writing:
  • Kenrô Matsuura
  • Michio Satou
  • Seinosuke Asajima
Directing:
  • Motomu Ida
  • Views: 1
  • Release Date: 1965-08-14
  • Language: 日本語
  • Country: JP
  • Runtime: 80

Tomoko Naraoka

Michiyo Amemiya

Isao Tamagawa

Iwakichi Mori

Chieko Matsubara

Shizuko Inagaki

Teruhiko Saigô

Kenji Hoshikawa

Ryuji Kita

Hideki Inagaki

Tetsuya Watari

Saburo Ohinata

Yukiyo Toake

Mari Takakura

Kaku Takashina

Mankichi Yamaarashi
Write one

Sorry, no results found.