Yaeko's Hum

Yaeko's Hum (2016)

Yaeko has taken care of her husband Seigo who has stomach cancer. Seigo goes through 4 surgeries, but survives. Yaeko is then diagnosed with Alzheimer's disease and her condition worsens. Their family struggles to take care of Yaeko, but they also cherish their time with her. Seigo takes care of Yaeko as best as he can.

Writing:
  • Kiyoshi Sasabe
  • Nobutaka Minami
Directing:
  • Kiyoshi Sasabe
  • Views: 2
  • Release Date: 2016-10-29
  • Language: 日本語
  • Country: JP
  • Runtime: 113

Yuichi Nakamura

Eiji Ishizaki

Ayane Nagabuchi

Chizuko Ishizaki

Takeshi Masu

Seigo Ishizaki

Tomio Umezawa

Sadayuki Enoki

Keita Ninomiya

Seiichiro Ishizaki

Mayumi Asaka

Sayoko Aoki
Write one

Sorry, no results found.