The Files of Young Kindaichi: The Murder Case of Vampire Legend

The Files of Young Kindaichi: The Murder Case of Vampire Legend (2005)

Kindaichi will deal with the 'Legendary Vampire Murder Case' occurring in Ueno Village.

  • Views: 1
  • Release Date: 2005-09-24
  • Language: 日本語
  • Country: JP
  • Runtime: 129

Masaya Kato

Kenmochi Isamu

Kazuya Kamenashi

Kindaichi Hajime

Juri Ueno

Nanase Miyuki
Write one

Sorry, no results found.