Flirting Scholar from the Future

Flirting Scholar from the Future (2019)

After using a new technological invention, three friends find themselves trapped inside the 1993 film FLIRTING SCHOLAR. Upon discovering that the lead character, Tang Pak Fu, is missing, the trio decide to trick their way into the Wah household in an effort to get close to Autumn and her handmaidens.

Directing:
  • Aman Chang
  • Views: 2
  • Release Date: 2019-01-25
  • Language: 广州话 / 廣州話 | 普通话
  • Runtime: 73

Cheng Pei-Pei

Mistress Hua

Natalis Chan

Zhu Zhishan

Dominic Ho

Liu Haonan

Kingdom Yuen

Da Shilu

Sabrina Qiu

Xiao Shikai

Chan Ho-Man

Huang Bohu

Ye Xiangming

Prince Ning

Gui Jingjing

Nan Xian

Rainky Wai

Bai Xian

Chi-Sing Lam

Qui Zhang
Write one

Sorry, no results found.