The Golden Demon

The Golden Demon (1937)

A penniless orphan loses the woman he loves, when her family arranges a marriage to a wealthy playboy. He believes she was blinded by greed, and becomes a miser.

Writing:
  • Koyo Ozaki
Directing:
  • Hiroshi Shimizu
themoviedb icon 6/10
  • Views: 2
  • Release Date: 1937-06-10
  • Language: 日本語
  • Country: JP
  • Runtime: 76

Sôjin Kamiyama

Naoyuki Wanibuchi (as Sôjin Kamiyama)

Hiroko Kawasaki

Miya Shigisawa

Daijirō Natsukawa

Kan'ichi Hazama

Shūji Sano

Naomichi

Shin Saburi

Jôsuke Arao

Toshiaki Konoe

Tadatsugu Tomiyama

Kuniko Miyake

Mitsue Akagashi

Mitsuko Yoshikawa

Omiya's mother

Mieko Takamine

Toshiko Minowa

Chishū Ryū

Kuranosuke Kazahaya
Write one

Sorry, no results found.