Woman of Design

Woman of Design (1962)

Story of romance and rivalry between two ad agencies vying for the same account with a pharmaceutical firm.

Writing:
  • Shoji Masuda
  • Hideo Suzuki
Directing:
  • Hideo Suzuki
themoviedb icon 6.5/10
  • Views: 2
  • Release Date: 1962-01-28
  • Language: 日本語
  • Country: JP
  • Runtime: 94

Keiko Yanagawa

Kazuko Otake

Yôko Tsukasa

Ritsuko Yada

Kumi Mizuno

Mitsuko Yoshimura

Chisako Hara

Hisae Fujii

Akemi Kita

Yuko Sugawa

Michiko Otsuka

Yoko Tajima

Mitsuko Mori

Miyo Sagawa

Kiyoshi Kodama

Michio Sagawa

Jun Hamamura

Tsubouchi

Hisaya Itô

Tsukamuya Ito

Yoshiko Miyata

Female salary Ayako
Write one

Sorry, no results found.