Joyu

Joyu (1947)

Writing:
  • Eijirô Hisaita
  • Teinosuke Kinugasa
Directing:
  • Teinosuke Kinugasa
  • Views: 3
  • Release Date: 1947-12-29
  • Language: en
  • Country: JP
  • Runtime: 115

Takashi Shimura

Genshirō Kuramoto

Noriko Sengoku

daughter Kuniko

Masao Mishima

Heisuke Gakuyaban

Hajime Izu

Tetsuo Mizushima

Akitake Kôno

Haruyoshi Kobayashi

Hyo Kitazawa

Shirō Haruta

Tatsuya Ishiguro

Yozo Hirai

Eitarō Shindō

Dr. Okubo

Isuzu Yamada

Sumako Matsui

Yoshi Hijikata

Hōgetsu Shimamura

Kenji Susukida

Keisuke Fukuhara

Fudeko Tanaka

Playing the shamisen
Write one

Sorry, no results found.