The Street Without Sun

The Street Without Sun (1954)

Writing:
  • Saburo Tateno
Directing:
  • Satsuo Yamamoto
  • Views: 3
  • Release Date: 1954-06-24
  • Language: 日本語
  • Country: JP
  • Runtime: 140

Seiji Miyaguchi

Okimi's father

Jun Tatara

Kuroiwa

Gen Shimizu

Extraordinary detective

Eijirō Tōno

President Kunio

Sumiko Hidaka

Haruki Takae

Yasumi Hara

Miyaji

Tanie Kitabayashi

Aunt of Matsutaro

Miki Odagiri

Fusa-chan

Toshio Takahara

Young man

Yoshi Katō

Ishizuka

Taiji Tonoyama

Gen'ichi Inoue

Tōru Abe

Police Department Manager

Masao Shimizu

President Okawa

Masao Mishima

Managing Director Furuya

Isao Tamagawa

Moriyama

Kō Nishimura

Extraordinary detective
Write one

Sorry, no results found.