The Battle of Kawanakajima

The Battle of Kawanakajima (1941)

This epic depicts the battle between Uesugi Kenshin and Takeda Shingen. The focus of the story is the struggle by the unit leader in charge of the main supply wagons and the supply troops to transport materiel to the Uesugi army. To this are added episodes involving an itinerant woman.

Writing:
  • Teinosuke Kinugasa
  • Hiroshi Muneta
Directing:
  • Teinosuke Kinugasa
  • Views: 2
  • Release Date: 1941-11-30
  • Language: 日本語
  • Country: JP
  • Runtime: 120

Yoshio Kosugi

Kansuke Yamamoto

Kokuten Kōdō

Hiryûji Murakami

Ennosuke Ichikawa

Kenshin Uesugi / Sonkurô Kaiga

Denjirō Ōkōchi

Shingen Takeda

Kazuo Hasegawa

Hyakuzô

Takako Irie

Chiyono - widow

Yataro Kurokawa

Izumokami Anayama

Sadao Maruyama

Tamenobu Terasaki

Yônosuke Toba

Kurôsuke

Eitarō Shindō

Samanosuke Karasaki

Taizō Fukami

Gorô Imasato

Kan Yanagiya

Sakuzô

Tatsuya Ishiguro

Hachiemon Shibasawa

Taiji Tonoyama

Rokuzô Ôkuma
Write one

Sorry, no results found.