Mother

Mother (1952)

A teenaged girl witnesses her widowed mother's attempt to sustain her family.

Writing:
  • Yoko Mizuki
Directing:
  • Mikio Naruse
themoviedb icon 6.5/10
  • Views: 3
  • Release Date: 1952-06-12
  • Language: 日本語
  • Country: JP
  • Runtime: 98

Daisuke Katō

Sokichi Kimura

Noriko Honma

Mino Hirai

Akihiko Katayama

Susumu Fukuhara

Masao Mishima

Ryosuke Fukuhara

Kyōko Kagawa

Toshiko Fukuhara

Kinuyo Tanaka

Masako Fukuhara

Eiji Okada

Shinjiro Hirai

Yônosuke Toba

Naosuke Fukuhara

Chieko Nakakita

Noriko Kurihara

Eiko Miyoshi

Grandmother

Zeko Nakamura

Shinzo Hirai
Write one

Sorry, no results found.