Hito mo arukeba

Hito mo arukeba (1960)

A drummer falls for a pawnbroker's daughter.

Writing:
  • Yūzō Kawashima
Directing:
  • Yūzō Kawashima
  • Views: 4
  • Release Date: 1960-02-09
  • Language: 日本語
  • Country: JP
  • Runtime: 100

Daisuke Katō

Namitaro Namiki

Frankie Sakai

Keima Sunagawa

Keiko Awaji

Sumire Sakura

Chitose Kobayashi

Kiyoko Narikin

Kokinji Katsura

Tobei Kinoshita

Shin Morikawa

Deiryushi Hidaka

Ikio Sawamura

Gihei Narikin

Yû Fujiki

Kogoro Kindaichi

Michiyo Yokoyama

Tomiko Narikin

Tōru Yuri

Rodan Matsu

Toshiaki Minami

Angilas Tetsu

Sadako Sawamura

Kin Narikin
Write one

Sorry, no results found.