Nitōhei monogatari: Shindara kami-sama no maki

Nitōhei monogatari: Shindara kami-sama no maki (1958)

Fourth sequel to "Story of Second Class Private".

Writing:
  • Mitsuyoshi Yanatori
  • Shigeo Yasuda
Directing:
  • Seiichi Fukuda
  • Views: 2
  • Release Date: 1958-04-20
  • Language: 日本語
  • Country: JP
  • Runtime: 89

Atsushi Watanabe

Warrant Officer Nomiyama

Terumi Niki

Chikako

Haruo Tanaka

Company commander Yamane

Junzaburō Ban

Private second class Furuyama

Achako Hanabishi

Private second class Yanagi

Yūnosuke Itō

Private first class Sasaki

Kazuo Shirane

Private second class Shirane
Write one

Sorry, no results found.