The Inferno

The Inferno (1979)

Hell manifests itself through the sins, shame and desires of an upper class rural family and a mother's grief from beyond the grave.

Writing:
  • Yozo Tanaka
Directing:
  • Tatsumi Kumashiro
themoviedb icon 8/10
  • Views: 1
  • Release Date: 1979-06-03
  • Language: 日本語
  • Country: JP
  • Runtime: 131

Hiromi Kurita

Kumi Ikegata

Mieko Harada

Aki Mizunuma / Miho Ikegata

Kyōko Kishida

Shima Ikegata

Ryûzô Hayashi

Yukio Ikegata

Renji Ishibashi

Emma Daio

Yoshi Katō

Haruichi Yamao

Nobuo Kaneko

Emma Daio

Ken Nishida

Ryuzo Ikegati
Write one

Sorry, no results found.