Black Widow Business

Black Widow Business (2016)

Kozo Nakase attends meetings for single widowers looking to remarry. He meets Sayoko Takeuchi and eventually marries her. Not longer after their marriage, Kozo Nakase suddenly collapses and dies. Kozo Nakase leaves everything to Sayako. The rest of his family are left out of his will including his daughter Tomomi. Tomomi hires a private investigator, Honda, to find out more about Sayoko.

Directing:
  • Yasuo Tsuruhashi
themoviedb icon 8.5/10
  • Views: 2
  • Release Date: 2016-08-27
  • Language: 日本語
  • Runtime: 127

Naomasa Musaka

Hideo Motoki

Masahiko Tsugawa

Kozo Nakase

Masatoshi Nagase

Yoshinori Honda

Etsushi Toyokawa

Toru Kashiwagi

Machiko Ono

Tomomi Nakase

Tsurube Shôfukutei

Kiharu Funayama

Kyoko Hasegawa

Naoko Nishiki

Asami Mizukawa

Mayumi Miyoshi

Kimiko Yo

Eiko Segawa

Akira Emoto

Jun Sakurada

Masatō Ibu

Sojiro Takeuchi

Shigeru Izumiya

Chojiro Kashimoto

Satoru Matsuo

Tatsuro Moriya

Asuka Hinoi

Risa Sugimura

Shinobu Otake

Sayoko Takeuchi

Mimura

Kayo Takeuchi
Write one

Sorry, no results found.