What the War Meant

What the War Meant (2008)

The drama stars Beat Takeshi as General Hideki Tojo, who served as Prime Minister of Japan during World War II and was later executed as a war criminal. The story's theme is said to be a look at how the Pacific War began, focusing mostly on the three month period between the Imperial Conference (Gozen Kaigi) on September 6, 1941, and the attack on Pearl Harbor on December 7, 1941.

Writing:
  • Shunsaku Ikehata
Directing:
  • Shin'ichi Kamoshita
  • Views: 2
  • Release Date: 2008-12-24
  • Language: 日本語
  • Country: JP

Naomasa Musaka

Osami Nagano

Ren Osugi

Teichi Suzuki

Toshiyuki Nishida

Soho Tokutomi

Katsunori Takahashi

Masaichi Yoshiwara

Takeshi Kitano

Hideki Tojo

Masatō Ibu

Shigetaro Shimada

Hiroshi Abe

Akiho Ishii

Isao Hashizume

Shigenori Togo

Morio Kazama

Koichi Kito

Katsumi Takahashi

Akira Muto

Tôru Masuoka

Okinori Kaya

Sei Hiraizumi

Tejiro Toyota

Yûki Meguro

Osamu Tsukada

Toshio Kurosawa

Kojiro Oikawa

Yuichi Kimura

Kenro Sato

Rei Dan

Kiyoko Ishii

Mansai Nomura

Emperor Showa
Write one

Sorry, no results found.