Hole in One

Hole in One (1957)

A female reporter is fired for writing about police corruption; to make money while hiding from the press, she posts a bounty upon herself.

Writing:
  • Kon Ichikawa
  • Natto Wada
Directing:
  • Kon Ichikawa
  • Views: 2
  • Release Date: 1957-09-15
  • Language: 日本語
  • Country: JP
  • Runtime: 103

Eiji Funakoshi

Koisuke Sengi

Machiko Kyō

Nagako Kita

Jun Hamamura

Taxi driver

Fujio Harumoto

Sotoji Mikui

Bontarō Miake

Oya, chief editor

Sō Yamamura

Keikichi Shirasu

Kenji Sugawara

Police Sarumaru

Tanie Kitabayashi

Suga Akabane

Sumiko Hidaka

Takeko Nakamura

Yasuko Kawakami

Fukiko Mukui
Write one

Sorry, no results found.