The Blue Mountains: Part I

The Blue Mountains: Part I (1949)

Aoi sanmyaku (青い山脈), literally: The Blue Mountains, is a 1949 black-and-white Japanese film directed by Tadashi Imai. Its theme was sung by Ichiro Fujiyama and Mitsue Nara. It is an adaptation of 1949 novel Blue Mountain Range (青い山脈 Aoi sanmyaku) by Yōjirō Ishizaka.

Writing:
  • Yôjirô Ishizaka
  • Toshirō Ide
  • Tadashi Imai
Directing:
  • Tadashi Imai
themoviedb icon 6.3/10
  • Views: 1
  • Release Date: 1949-07-19
  • Language: 日本語
  • Country: JP
  • Runtime: 92

Setsuko Wakayama

Kazuko Sasai

Ryō Ikebe

Rokusuke Kaneya

Hajime Izu

Gen-Chan

Yōko Sugi

Shinko Terazawa

Setsuko Hara

Yukiko Shimazaki

Ichirō Ryūzaki

Tamao Numata
Write one

Sorry, no results found.