August without Emperor

August without Emperor (1978)

Taking the Chilean coup as an example, a group of young officers plan to overthrow the Japanese government on V-J Day. They aim to abolish the post-war constitution, restore the national army and revive the traditional spirit of Japan. As the conspiracy is exposed, the coup squadrons are wiped out one by one. The remaining squadron takes over a night train bound for Tokyo.

Writing:
  • Nobuo Yamada
  • Kyuzo Kobayashi
  • Satsuo Yamamoto
Directing:
  • Satsuo Yamamoto
  • Views: 1
  • Release Date: 1978-09-23
  • Language: 日本語
  • Country: JP
  • Runtime: 140

Kensaku Morita

Koichi Ariga

Shigeru Kōyama

Shingo Shogaki

Shin Saburi

Gozo Ohata

Tomo'o Nagai

Defense Minister Yamamura

Mizuho Suzuki

Army General Mano

Osamu Takizawa

Prime Minister Sabashi

Jun Hamamura

Secretary

Eitarō Ozawa

Infrastructure Minister Osanai

Tetsurō Tamba

Army General Mikami

Etsushi Takahashi

Yasuhisa Toshikura

Sayuri Yoshinaga

Kyoko Fujisaki

Taketoshi Naitô

Labor Minister Hamao

Tsutomu Yamazaki

Tadashi Tojo

Tsunehiko Watase

Akimasa Fujisaki

Kiwako Taichi

Saeko Nakagami

Shinichirô Mikami

Captain Komori

Toshiyuki Nagashima

Sergeant Yajima

Kei Yamamoto

Hiroaki Ishimori

Eiji Okada

Assistant General Tokunaga

Rentaro Mikuni

Tameichiro Emi
Write one

Sorry, no results found.