Rub Out the Past

Rub Out the Past (1966)

A lone wolf tries to eliminate a drug-smuggling operation.

Writing:
  • Kei Tasaka
  • Tatsuo Nogami
Directing:
  • Masaharu Segawa
  • Views: 3
  • Release Date: 1966-08-26
  • Language: 日本語
  • Country: JP
  • Runtime: 93

Eiko Muramatsu

Yoko Misawa

Harumi Sone

Sakazaki

Susumu Fujita

Tokutaro Hayami

Yuriko Mishima

Mimi Momoyama

Kyōsuke Machida

Hiroshi Kitagawa

Koji Tsuruta

Takeshi Kageyama

Tōru Abe

Bunsho Tei

Ichirô Nakatani

Kosuke Tatsumi

Rinichi Yamamoto

Shunzo Tokitsu

Shingo Yamashiro

Minoru Satake

Kō Nishimura

Tanzo Koide
Write one

Sorry, no results found.